Tuesday, 24 July 2012

::ASMAHUL HUSNA::


99 NAMA ALLAH BESERTA MAKSUDNYA~Ar-Rahman -Yang Maha Pemurah
Ar-Rahim -Yang Maha Mengasihi
Al-Malik -Yang Maha Menguasai

Al-Quddus -Yang Maha Suci
Al- Sallam -Yang Maha Selamat Sejahtera

Al-Mu’min -Yang Maha Melimpahkan Keamanan
Al-Muhaimin -Yang Maha Pengawal serta Pengawas

Al-Aziz -Yang Maha Berkuasa
Al-Jabbar -Yang Maha Kuat

Al-Mutakabir -Yang Melengkapi Segala Ke Besarannya
Al-Khaliq -Yang Maha Pencipta

Al-Bari -Yang Maha Menjadikan
Al-Musawwir -Yang Maha Pembentuk

Al-Ghaffar -Yang Maha Pengampun
Al-Qahhar -Yang Maha Perkasa

Al-Wahhab -Yang Maha Penganugerah
Al-Razzaq -Yang Maha Pemberi Rezeki

Al-Fattah -Yang Maha Pembuka
Al-’Alim -Yang Maha Mengetahui

Al-Qabidh -Yang Maha Pengekang
Al-Basit -Yang Maha Melimpah Nikmat

Al-Khafidh -Yang Maha Perendah (Pengurang)
Ar-Rafi’ -Yang Maha Peninggi

Al-Mu’izz -Yang Maha Mengasihi dan menghormati (Memuliakan)
Al-Muzill -Yang Maha Menghina

As-Sami’ -Yang Maha Mendengar
Al-Basir -Yang Maha Melihat

Al-Hakam -Yang Maha Mengadili
Al-’Adl -Yang Maha ‘Adil

Al-Latif -Yang Maha Lembut serta Halus
Al-Khabir -Yang Maha Mengetahui

Al-Halim -Yang Maha Penyabar
Al-’Azim -Yang Maha Agung

Al-Ghafur -Yang Maha Pengampun
Asy-Syakur -Yang Maha Bersyukur

Al-’Aliy -Yang Maha Tinggi serta Mulia
Al-Kabir -Yang Maha Besar

Al-Hafiz -Yang Maha Memelihara
Al-Muqit -Yang Maha Menjaga

Al-Hasib -Yang Maha Penghitung
Al-Jalil -Yang Maha Besar serta Mulia

Al-Karim -Yang Maha Pemurah
Ar-Raqib -Yang Maha Waspada

Al-Mujib -Yang Maha Pengkabul
Al-Wasi’ -Yang Maha Luas

Al-Hakim -Yang Maha Bijaksana
Al-Wadud -Yang Maha Penyayang

Al-Majid -Yang Maha Mulia
Al-Ba’ith -Yang Maha Membangkitkan Semula

Asy-Syahid -Yang Maha Menyaksi
Al-Haqq -Yang Maha Benar

Al-Wakil -Yang Maha Pentadbir
Al-Qawiy -Yang Maha Kuat

Al-Matin -Yang Maha Teguh
Al-Waliy -Yang Maha Melindungi

Al-Hamid -Yang Maha Terpuji
Al-Muhsi -Yang Maha Penghitung

Al-Mubdi -Yang Maha Pencipta dari Asal
Al-Mu’id -Yang Maha Mengembali serta Memulihkan

Al-Muhyi -Yang Maha Menghidupkan
Al-Mumit -Yang Mematikan

Al-Hayy -Yang Senantiasa Hidup
Al-Qayyum -Yang Hidup serta Berdiri Sendiri

Al-Wajid -Yang Maha Penemu
Al-Majid -Yang Maha Mulia

Al-Wahid -Yang Maha Esa
Al-Ahad -Yang Tunggal

As-Samad -Yang Menjadi Tumpuan
Al-Qadir -Yang Maha Berupaya

Al-Muqtadir -Yang Maha Berkuasa
Al-Muqaddim -Yang Maha Menyegera

Al-Mu’akhkhir -Yang Maha Penangguh
Al-Awwal -Yang Pertama

Al-Akhir -Yang Akhir
Az-Zahir -Yang Zahir

Al-Batin -Yang Batin
Al-Wali -Yang Wali / Yang Memerintah

Al-Muta’ali -Yang Maha Tinggi serta Mulia
Al-Barr -Yang banyak membuat kebajikan

At-Tawwab -Yang Menerima Taubat
Al-Muntaqim -Yang Menghukum (mereka yang bersalah)

Al-’Afuw -Yang Maha Pengampun
Ar-Ra’uf -Yang Maha Pengasih serta Penyayang

Malik-ul-Mulk -Pemilik Kedaulatan Yang Kekal
Dzul-Jalal-Wal-Ikram -Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan

Al-Muqsit -Yang Maha Saksama
Al-Jami’ -Yang Maha Pengumpul

Al-Ghaniy -Yang Maha Kaya serta Serba Lengkap
Al-Mughni -Yang Maha Mengkayakan dan Memakmurkan

Al-Mani’ -Yang Maha Pencegah
Al-Darr -Yang Mendatangkan Mudharat

Al-Nafi’ -Yang Memberi Manfaat
Al-Nur -Yang bercahaya

Al-Hadi -Yang Memimpin dan Memberi Pertunjuk
Al-Badi’ -Yang Maha Pencipta Yang Tiada BandinganNya

Al-Baqi -Yang Maha Kekal
Al-Warith -Yang Maha Mewarisi

Ar-Rasyid -Yang Memimpin (Ke arah Kebenaran)
As-Sabur -Yang Maha Penyabar
* STRIVE FOR MARDHATILLAH *

No comments:

Post a Comment